Asiantuntija apunasi

Arkkitehdin ammattitaidon ja osaamisen olennainen osa on löytää erilaisia luovia ratkaisuja ja etenemissuuntia hankkeelle. Meillä on monipuolista kokemusta hankesuunnittelusta. Hankesuunnittelu on tärkeä työvaihe, jolla voidaan parhaimmillaan ratkaista jopa 80 % lopullisen hankkeen kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Olemme voineet tarjota asiantuntijaosaamista monissa hankkeissa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin on varmistettu vahvat lähtökohdat onnistuneelle kokonaissuunnittelulle ja hyvälle yhteistyölle.