Asukkaita, ympäristöä ja elämää varten

Uudisrakennukset ovat vuosien varrella olleet usein osa kehittyvää kaupunkirakennetta ja ympäristösuunnittelua. Rakennettu ympäristö toimii ihmisten arkielämän näyttämönä, jossa rakennus on osa kokonaisuutta, ei yksittäisenä erottuva kohde.  Hyvä arkkitehtuuri edistää asukkaiden ja ympäristön käyttäjien pyrkimyksiä ekologisesti kestävämpään asumiseen. Parhaimmillaan uudisrakentaminen tarjoaa myös aineetonta viihtyisyyttä ja hyvinvointia käyttöympäristössään.