Project Description

Itä-Porin oppimis- ja liikuntakeskus
perus- ja erityiskoulu